Food and Drinks

MUNISIPYO SA KUMALARANG : Food SPECIALTIES

Ang lugar sa kumalarang usa ka opisyal na munisipyo, aduna silay 28,469 ka populasyon sa mga tao og 18- ka barangay.

Diri sa kumalarang daghan sila mga produkto nga Presko og Tam-is nga Lukon og
Dagku na alimango (KING CRAB). Kasagara ang mga lumulupyo dinhi naa sila’y
fishpond og mao kini ilang panginabuhi og ibaligya nila sa mga dagkong syodad og pang eksport.

 

Ang lugar sa kumalarang naa sad silay pagka-onan na gitawag og “Kan-anan sa Balsa” (Floating Cottage)
kini maong kan-anan nagaluto og lami-an nga Isda Bangus, Tilapia, Lukon, Alimango og presko uban pa.
Pina-agi nga ikaw mamingwit sa fishpond sa unsa imung gusto kaunon.

 

Aduna sad sila gitawag na “Bingkahan sa Kumalarang” na Makita lang kilid sa kalsada (high-way)
na nag tapad-tapad nga tindahan. Kini ilang bingka sa kumalarang usa lang ka ordinaryong
pagka luto pero lami ang panglasa…

 

 

 

Zambosurian Administrator
The No. 1 Online Newspaper for ZamboSur! Get the very latest News & Issues, Music & Nightlife, Arts & Culture, Film, Food & Drink from Zamboanga Del Sur’s Newest Online Newspaper – Updated 24/7!
follow me
×
Zambosurian Administrator
The No. 1 Online Newspaper for ZamboSur! Get the very latest News & Issues, Music & Nightlife, Arts & Culture, Film, Food & Drink from Zamboanga Del Sur’s Newest Online Newspaper – Updated 24/7!
follow me
Latest Posts
  • TTony Cerilles Drug Protector

Comment here